ФАШИСТИТЕ ОД СКМ-ПДП ГО ПРОДОЛЖУВААТ ГЕНОЦИДОТ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ

 

Душан Петровски  05.09.2017

 

 

Има една партија која постојано се бори да ја уништи Македонија. Не е албанска, туку е југословенска. Југословените ја направија, и ни ја турија на глава (ама и у г'з). За време раније, таа партија (која своевремено била забранувана од српскиот крал) формалмно го забрани локал патриотизмот--македонштината--наречувајќи го фашизам. Својата борба против овој „локалпатриотски фашизам“ ја спроведе на најжестоко фашистички начин, контролирајќи секој аспект од животот, забранувајќи секаква мисла и појава која ја проценуваше за закана по својата неприкосновена власт. Подоцна ја симна формалната забрана на македонштината, но продолжи да ја гони и угнетува. Редно е тогаш, што истата партија којашто со напори од петни жили ја уништува Македонија и македонштината од 1945 година е истата што сака да ѝ го зададе смртниот удар, на нормално, фашстички начин, во името на братсвото и единството.

Read 1251 times