ГРУЈОВИСТИТЕ ПОВТОРНО ГО УБИЈА ЧЕНТО

Јордан Петровски 04.10.2016


Кога ке се види насловот од четвртиот том од едицијата „Црните страници на УДБА“ кој гласи „Ченто и Доцев на удар“, станува јасно дека фалсификаторите се заборавиле во лагите. Да го изедначиш Ченто со соработникот на УДБа Доцев е злостор, злостор кој можат да го сторат само НЕМАКЕДОНЦИ!!!!!

Еве малку податоци за Доцев:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ НА ВЕТЕРАНИТЕ НА ДПМНЕ Е СОРАБОТНИК НА УДБА!!

За да нема сомнеж во веродостојноста на докумeнтите ке нагласам дека документите ги објави комисијата за лустрација кога го лустрираше Иван Бабановски

[Image: Docev-soraf027.jpg]


"Ордев има уште едно досие воглавном СОРАБОТНИЧКО":


[Image: Docev-sorad749.jpg]

 
 

 


За лагите и манупулациите на Ачкоска говори делот од досието. Но говорат и живите сведоци од настанот.


[Image: DOCEV-SHISf7dc.jpg]


Ѓорѓи Доцев после излегувањето од затвор, кога бил затворен како дел од членовите на ВМРО ПРАВДА и кога по делов од досието станал СОРАБОТНИК на УДБа, скоро ги прекинува врските со водството на ВМРО ПРАВДА, тој се свртува кон ОКМ- Д.О.О.М. Бонбашката акција не е дело на ВМРО ПРАВДА ниту пак ВМРО ПРАВДА дала согласност за таа акција. Од документите кои излегоа века јасно се надзира вистискиот организатор на бомбашките акции како и целта на тие акции

 

Ке понудам едно автентично сведошто на Ѓорѓи Доцев од кое јасно се гледа дека Ѓорѓи Доцев со луѓето кои го носеле континуитетот на ВМРО, водството на ВМРО ПРАВДА немал никаква идејна ниту партиска блискост и поврзаност:

Ѓорѓи Доцев го вели следново:

"-Обид за основање на ДПМНЕ имало во Април 1990 година, на основачкото собрание на МААК, како луѓе од групата блиска со Драган Богдановски и со идеја наместо МААК, да се формира ДПМНЕ присуствувале:

Бужаровски, Б.Змејковски, Панко ......, Звонко Станковски внук на Драган Богдановски и Ѓорѓи Доцев.

Бужаровски го образложил предлогот, но тој не наишол на одобрување од покренувачите на иницијативата за формираЊе на МААК, Г. Тодоровски, А. Поповски, Б. Јосифовски...."

 

пс. како тоа Ачкоска го читала досието, споменува делово од него а не ја видела белешката, онаа што ја прикачив погоре дека доцев бил спработник на УДБа и не го побарала и тоа досие, соработничкото досие на Доцев кое се споменува во белешката.

Read 952 times