СТОЈАНЧЕ ЗА ИЗБОРИТЕ 2011 ПЛАНИРАЛ ДА ПОТРОШИ СКОРО 13 МИЛИОНИ ЕВРА, ОД КАДЕ ПАРИТЕ??

25.03.2011

ОСНОВЕН ТРОШКОВНИК ЗА ИЗБОРИ

( За политичката патија Достоинство)

 

 

1.       Трошоците се планирани за периодот од формирањето на партијата до денот на одржување на изборите

2.       Трошоците се наведени по ставки во прилогот Табела

За организирање и исполнување на кампања согласно предвидените трошоци, потребно е целокупната сума од парите да биде обезбедена најдоцна 7 дена по одржувањето на основачкото собрание на партијата

Општа финансиска конструкција за изборна кампања со солидни финансиски трошоци

ТАБЕЛА

активност

опис/количина

Сума(во евра)

Инфраструктура

 

 

Штабови

 

 

Регионални ( Општински)

Кирии            50х1500 ( за 3 месеци)

Опрема           

Мебел            50х 1500

Компјутери 

50 штаба

 х 5 компјутери= 250 х 400

х 1 фотокопир =     30 х 1000

75.000

 

75.000

 

 

100.000

30.000

Локални (месни )

 

 

Кирии           500х 150  ( за 3 месеци)

 

Пијалици

(кафе сокови, кисела вода, плински боци, пластични чаши)

Дневен трошок по 1 месен штаб е минимум 20 евра

 

Ако штабовите работат во просек по 45 дена, = по 1000 евра од месен штаб

 

500 месни штаба х 1000

 

75.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000

Централен штаб во Скопје

Кирија (месечна)

Мебел( 5  канцеларии, сала за состаноци за 25 луѓе + пресцентар + плус аналитички центар + центар за комуникации)

 

Опрема (за видео обезбедување)

Сервери

Компјутери 20 х 800

Софтвер

 

10.000

 

 

 

50.000

 

5.000

50.000

16.000

50.000

Урбани штабови во Скопје

И во останатите градови низ државата

Добро озвучени, со добра музика, опремени со видео бимови и постојано емитување на спотови од времето на бранителите

Отворени за граѓаните, во мали дуќани на најфреквентните места во градот

 

Скопје 20 урбани штаба

Низ целата земја 30 урбани штаба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирија

Пултови

Рекламни материјали

Пијачки,

( се вкупни расходи за функционирањето на еден урбан штаб се 10.000 ЕУ)

50 х 10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Комуникација

 

 

Телефони

Телефонски картички

Бензин за возила

 

200 х 200

8000 х 10

Дневно активни по 200 возила на територија на РМ

 

По 20 мегуградски ни цела земја

По 40 л бензин  800 л бензин дневно х 1,3 ЕУ 

околу 1000 ЕУ дневно х 45 дена

 

Околу 180 активни локално

По 10 литра бензин 1800л бензин

Околу 2100 ЕУ дневно х 45 дена

40.000

80.000

 

 

 

 

 

 

45.000

 

 

 

94.500

Логистичка подршка и рекламни материјали за кампањата

 

 

Централен магацин

 

 

Кирија

 

 

2.000

Возила за дистрибуција на материјали од СК до Општинските штабови,

Од таму праземаат локалните возила

(возилата ќе се на наши луѓе а бензинот е ставен во ставка бензин за возила)

 

 

Рекламни материјали

 

 

Мајци + капи

200.000 + 200.000

Количините мора ИТНО да се нарачаат од Кина, и истите да бидат испечатени таму доколку се процени и доколку брендот е готов, или да се резервира сигурна печатница во РМ која не би саботирала во последен момент

400.000 х 1 ЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

400.000

знамиња

 

100 броја 3 х 10 метри ( за митинзи)

Х 100 ЕУ

 

5000 броја 1,5 х 3 метри х 5 ЕУ

 

 

 

10.000

 

25.000

Врвки за телефон, пенкала, запалки, гумени нараквици, елки за во коли

5 вида х 500.000

= 2.500.000 броја х 0,5 ЕУ

 

1.250.000

Плакати и постери

 

Книги, брошури

 

 

 

 

 

 

 

Програма во 100 страници

 

                                                  2.000.000

 

Информативен материјал, во форма на неделен весник или книги, во кои ќе бидат отпечатени највпечатливите делови од животот и најголемите успеси на јунаците од кампањата,

100.000 броја х 1 ЕУ

 

 

Задолжително изготвување на комлетна програма која ќе понуди конкретни решенија на секојдневните проблеми на граѓаните, и презентација на имиња, професионалци кои ќе го понесат товарот наподготовка, промоција и реализација на целата програма

 

Печатење во тираж од 300.000 броја х 1 ЕУР

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000

Рекламни агенции и други интелектуални услуги

 

 

Ангажирање на професионална рекламна агенција

Истата е задолжена за креирање на политикита на кампањата согласно секојдневните состојби

Мерење на секојдневните состојби

Мерење на ефектите од кампањата

Оценка кои методи се нај ефикасни а кои најмалку ефикасни

Насочување на кампањата

Изработка на медиа план

Изработка за план на настапи на учесниците на кампањата,

Локално и национално

Изработка или прочистување на јавните говори согласно пулсот на теренот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000

Агенција за мерење на јавното мислење

Секојдневно преку најразлични методи да спроведува маркетинг мерења, а најчесто (минимум преку ден) да спроведува интерни професионални интервијуа со минимум 25 учесници одбрани по случаен примерок

Должна е да подготвува квалитетни прашања за анкетите преку интервијуа, да ги спроведува најпрофесионално, и да ги дава резултатите во обработена форма на маркетинг агенцијата, со цел правилно насочување на текот на целата кампања

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.000

Продукција,

Должна е во соработка со маркетинг агенцијата да изработи химна, неколку песни, главен спот и 10 помошни спотови за текот на кампањата

Химната и главниот спот мора да бидат готови 10 дена пред почетокот на кампањата

Останатите материјали се подготвуваат секојднево преку исечоци од теренските активности

 

Ангазирање на естрадни уметници

Ангажирање на минимум 5 познати пејачи и минимум тројца глумци или познати шоумени од државата, ( Игор Џамбазов, Тони Михајловски, Влатко Илиевски, Кристина Арнаудова Андријана Јаневска, Владо Јаневски, ... и останати кои се добро прифатени од страна на граѓаните...

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000

Простор на локални телевизии

 

2.000.000

Простор на национални телевизиии и весници

 

 

 

5.000.000

                                                                                                                                                 

                                                                                                               Вкупно  11.882.500

Во ценовникот не се ставени цените за ангажирање на експерти за изработка на предизборната програма која би моррало да се изработи прекуу организирање на јавни дебати, работилници, анкети, испитување на јавното мислење, дискусии, анализи на реалните проблеми, и изработка на програмски решенија. Ангажирање на  експерти кои како независни би ја претставувале платформата како надежна и реалана. Ангажирање на познати регионални имиња или градски фаци, истакнати професионалци во општествениот живот кои би се нафатиле да бидат на листите и дел од кампањата на Достоинство.

 

3.     Очекувани резултати од кампањата:

Анализа на конкуренцијата

        Позитивно(предности):

-          Имајки ја во предвид актуелната политичка состојба, согласно анкетите и согласно направените теренски проценки, во Република Македонија постои биполарност на политичката сцена која е во фаза на кршење. Со други зборови, параметарот од повеќе од 53% на незадоволни граѓани и од двете политички опции е сериозен показател дека постои незадоволство од моменталната понуда на политичката сцена, односно се отвара сериозен простор за нова политичка платформа која има можност и шанса да се наметне како сериозен фактор во политиката за следните 15-20 години.

Најголема предност во моментов е асимиллацијата на најголемиот број на мали политички партии од страна на големите, коалиционите партнери (малите партии) го имаат изгубено целосно легитимитетот како независни платформи туку се прапознаваат како безидејни сателити на едната или на другата политичка опција.

Од повеќе од дваесет и пет регистрирани политички партии, најголемиот дел се коалиционо поврзани, односно веќе обезличени и искомпромитирани

 

Негативно(недостатоци):

-          Во моментов истата таа празнина, и целото незадоволство на теренот го гледаат и на него сметаат неколку мали и средни политички партии кои претставуваат дирктна конкиуренција на платформата на Достоинство.

 

ЛДП -( Која ќе се обиде преку превезот на центарот, да ги придобие незадоволните левоориентирани гласачи). Постојат информации дека Јово Манасиевски е под контрола на Груевски, преку неколку криминални случаи, помеѓу кои еден во Куманово со деловен и стамбен простор, друг случај за потпишувани договори за јавни набавки како министер за одбрана со неколку од фирмите на Тоше Пикон.

Предности: Имаат силна кадровска екипираност за мала партија, во самиот врв на партијата имаат повеќе од дваесет звучни имиња кои сами по себе носат поени на партијата.

Недостатоци : Многу слаба, или никаква теренска инфраструктура, особено по малите населени места, непостоење на месни комитети.

Проценка за резултати:

Освоени гласови- Од 25 000 до 60 000

Пратеници- Од 3 до 6

Обединети за Македонија( Е директен конкурент и теренски и идеолошки на нашата политичка партија). Имаат целосна подршка и контрола од СДСМ за нивна употреба како алатка за разбивање на десницата, и придобивање на нивна страна што повеќе од незадоволните гласови на десницата, со главен акцент на старите Вмровски гласачи.

Предности: Солидна теренска структура, и силна подршка во руралните места каде лидерот на партијата повеќе од две годинини е во постојана кампања, и е секојдневно во некое населено место.

Недостатоци : Сериозен недостаток на кадри, особено во највисоките структури на партијата, кое е причина за непостоењето на сериозна програма која би нудела конкретни чекори за излез од економската и политичката криза на државата.

Проценка за резултати:

Освоени гласови- Од  40 000 до 80 000

Пратеници- Од 2 до 8

Read 1345 times