КОЈ Е "ПАТНИК, СОРАБОТНИКОТ НА УДБА ??
„Во уводниот дел авторот нагласува дека целта на книгата е младите генерации да ја дознаат вистината за личноста и делата на Борис Змејковски, како и за другите тројца идејни творци на ДПМНЕ – Драган Богдановски, Костадин Диневски-Динката и д-р Бранислав Синадиновски
 
Zmejko-sinadinovski
 Еве ја вистината!! Од четворицата основачи според Синадиновски и Змејковски, за дваица веке се изнесени непобитни докази дека биле сораборниици на УДБа и ДБК. За другите дваица Синадиновски и Змејковски нема да говориме според идициите кои ги имаме, сепак индициите не се докази, може да се вистинити а може и да се лаги и манипулации, затоа ке сочекаме да излезат досиеата.

Борис Змејковски вели за „Утрински весник“"

Најголемите профитери, кодоши и шпиони на УДБА сега тврдат дека се основачи на партијата.

 

patnik-e-Dinevski

 

patnik-e-Dinevski-1


Кодошењето носело и пари:

patnik-1

 

patnik-2

 

patnik-3


За големиата на патриотизмот на Динката, алијас "ПАТНИК" најубаво говори следнава службена белешка:

patnik-0

 

patnik-0-1


За информација која е подготвен да им ја даде Динката на УДБа а со која се разбива организацијата која Дане, Опата, Чакра, Смичко, ... ја сочувале по сите тортури и измачувања во затворските казамати, следења, прислушкувања по излегувањето од затворите, шифрите за контакт, Динката бара специјална награда. Тоа говори дека Динката е свесен што и дава на УДБа!! A тоа по мерилата на Ачкоска, нејзините јуришници од здружението кое го валка името на Тодор Александров, режисерот на серијалите за ВМРО и ВМРО ПРАВДА, Петер Ѓуровски за финансиерот на сите овие лаги, Груевски, тоа е "патриотизам" од највисок досатрел.

Јордан Петровски


Продолжува:

Read 3652 times