Monthly Archives: September 2021

No Thumbnail

Од херои и убијци до херои и кукавици

Предраг Димитровски 16.11.2018 / 19:00     Чудна „еволуција“ доживуваат Македонците во изминатите не цели стотина години. Без многу должење, како првичен репер може да послужи делото на македонскиот Американец, Стојан Христов, насловено како „Херои и убијци“, објавено во 1935 година, што пред извесно време