Monthly Archives: December 2018

No Thumbnail

ЛАГАТА И ИЗМАМАТА СЕ ОСНОВА НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА КОМУНИСТИТЕ

Ке почнам од онаа што е врзано за Македонија и Македонците, значи од АСНОМ, темелот на Македонската државност!! Иницијативниот одбор за свикуењето на Првото заседание на АСНОМ, бурно поздравен, си го завзима своето место на бината. По тишината која после тоа настапи, громогласно одекна химната