Monthly Archives: November 2018

No Thumbnail

БИЛ ЈАНКОВЦИ

Во куќата пожарот секогаш избива одвнатре, ама се гаси однадвор!Државата ја „зафаќа пожар“ кога во неа ке се воспостави диктатура, односно недемократски, комунистички систем. Диктатурата како и пожарот е востпоставена одвнатре на државата!Значи диктатурата треба да се гаси однадвор. Да не бидам погрешно разбран тоа